Koolitus Kuupäev
HOONETE TEHNOSÜSTEEMID
Nende mõju energiatarbimisele ja liginullenergiahoonete nõuete täitmisele
24 Jaanuar 2023 5,5 TP Registreeru
NÕUDED KEEVITUSTÖÖDELE
TÖÖDE KVALITEET
17 Veebruar 2023 Registreeru
REOVEEPUHASTITEGA SEOTUD RÕHUASETUSED
Projekteerimine, ehitamine, ekspluatatsioon
23 Märts 2023 4,0 TP Registreeru