Koolitus Kuupäev
HOONETE TEHNOSÜSTEEMIDE ENERGIATÕHUSUS
JA MUUDATUSED ENERGIATÕHUSUSE MIINIMUMNÕUETE MÄÄRUSTES
22 Veebruar 2024 5,5 TP Registreeru
KAASAEGSED KÜTTESÜSTEEMID
RÕHUKADU KÜTTESÜSTEEMIDE HÜDRAULILISE ARVESTUS TASAKAALUSTUSMEETODID
15 Märts 2024 6,3 TP Registreeru