Koolitus Kuupäev
REOVEEPUHASTITEGA SEOTUD RÕHUASETUSED
- Projekteerimine, ehitamine, ekspluatatsioon
31 August 2021 4TP Registreeru
RAUDBETOONI KORROSIOON ja PÜSIVUSE TINGIMUSED
raudbetooni korrosioon ja püsivuse tingimused
16 September 2021 6TP Registreeru
TÖÖSTUS- JA MAJATEHNILINE ISOLATSIOON. ENERGIATÕHUS
Tööstus- ja majatehniline isolatsioon. Energiatõhus
28 September 2021 7,2TP Registreeru