Koolitus Kuupäev
REOVEEPUHASTITEGA SEOTUD RÕHUASETUSED
Projekteerimine, ehitamine, ekspluatatsioon
2020-10-02 4,0TP Registreeru
RAUDBETOONI KORROSIOON
ja PÜSIVUSE TINGIMUSED
2020-10-23 6,0 TP Registreeru
HOONETE KÜTE
nõuded, lahendused, probleemid
2020-11-13 5,7TP Registreeru