06.12.2018      11.00-15.45                                                                           Purje 9, Tallinn, Pirita SPA Hotell

 

 

HOONETE SOOJUSTAMISE VÕIMALUSED 
Materjalid ja tehnoloogiad

5,5-ak/tunniline seminar

Osalejad saavad ArenguLine OÜ tunnistuse TP-ga

Sihtauditoorium
projekteerijad, ehitajad, ehitusinsenerid, kinnisvarahaldajad, eksperdid, kohaliku omavalitsused,
hooldeettevõtjad, vastava ehitusmaterjalide tootjad ja järelevalvet teostavad isikud

ETTEKANDE SISUKORD:

 

 • Soojusisolatsiooni rollist hoone sisekliima ja energiatõhususe kujundamisel
 • Soojustamise tehniline probleemistik – huvitavad väljakutsed nii praktikas kui teoorias
 • Soojuse leviku viisid ja nende arvestamine soojusisoleerimisel
 • Soojustuse tööpõhimõtted erinevates ehitustarindites. Soojustuse kaasfunktsioonid.
 • Hoone õhutiheduse vajalikkus ja õhutihenduse tagamise meetmed
 • Soojustusmaterjalid ja nende omadused, soojustusmaterjalide ja -tehnoloogiate valikuvõimalused nii tava- kui madalenergiamajades
 • Soojustussüsteemi projekteerimine ja soojustustarindi sõlmelahendused
 • Soojustussüsteemide tuleohutus
 • Soojustamistööde tehnoloogia ja kvaliteedinõuded
 • Soojustamistööde korraldus ja juhtimine
 • Soojustuse maksumuse ja tasuvuse hindamise praktilised põhimõtted. Näiteid kulude võrdluse ja tasuvusaja kohta
 • Tüüpvead ja probleemid soojustamisel ning nende vältimine. Näiteid.
 • Soojustamistööde järelevalve ja ekspertiisid.
 • Küsimused - vastused

 


Koolituse maksumus
kuni 28.novembrini – 150€+km
alates 29.novembrist – 162€+km

Toimumise aeg ja maht
06.12.2018 11.00 - 15.45

10.30-11.00 osalejate registreerimine
13.00-13.30 lõuna

Toimumiskoht
Purje 9 Tallinn, PIRITA SPA HOTEL
Hotelli ees on tasuta parkimine


Koolituse maksumus sisaldab teemaalaste materjalide paketti, tunnistuse TP-ga, kohvipause ja lõunat
Palume osavõtutasu kanda ArenguLine OÜ a/a EE162200221032312888 Swedbank või tasuda sularahas enne koolituse algust

SOOVIN REGISTREERUDA