13.11.2018   11.00 - 16.30                                                                                     Purje 9, Tallinn, Pirita SPA Hotell

 

RUUMILINE PLANEERIMINE
PLANEERIMISSEADUSE RAKENDAMISE ISEÄRASUSED

6-ak/tunniline seminar
Osalejad saavad ArenguLine OÜ tunnistuse

 

Koolituse eesmärk on anda ülevaade planeerimisseadusest ja planeerimist reguleerivatest õigusaktidest,
teadmised planeeringute reguleerimisalast ja ülesannetest, planeeringu menetlemise protsessist

 

Sihtauditoorium: 
projekteerijad, ehitajad, ehitusinsenerid, kinnisvara haldajad, eksperdid, 
hooldeettevõtjad, kohaliku omavalitsused ja järelevalvet teostavad isikud

 

ETTEKANDE SISUKORD:

I OSA 11.00 - 13.00

 • Seaduse olulisemad põhimõtted ja nõuded
 • Planeerimissüsteem (planeeringu liigid) ja peamised muutused selles
 • Planeeringuliikide omavahelised seosed
 • Riigi ja kohaliku omavalitsuse eriplaneering – eesmärk ja menetlus (näited)
 • Mereala üleriigiline teemaplaneering
 • Üldplaneeringu reguleerimisala, ülesanded ja menetlus
 • Uute üldplaneeringute koostamine
 • Uued tuuled ruumilises planeerimises – ruumiloome ekspertgrupp ja roheline raamat, planeeringute vormistusnõuded

NB! Palume osavõtjatel küsida või esitada oma kommentaar teema kohta just vastava teema käsitluse käigus, nii muutub passiivne loeng/monoloog veidigi rohkem aruteluks/koosmõtlemiseks

II OSA 13.30 - 16.30

 • Detailplaneeringu õiguslik tähendus, reguleerimisala ja ülesanded
 • Detailplaneeringu koostamise kohustus
 • Detailplaneeringu ülesanded
 • Detailplaneeringute menetlus – algatamine, koostöö ja kaasamine, vastuvõtmine, avalikustamine, järelevalve ja kehtestamine
 • Planeeringute ülevaatamine, kehtetuks tunnistamine ning vaidlustamine
 • Lepingud detailplaneeringu menetluses
 • Projekteerimistingimuste andmine detailplaneeringu olemasolul
 • Probleemid ja küsimused


Koolituse maksumus
kuni 06.novembrini – 150€+km
alates 07.novembrist – 162€+km

Toimumise aeg ja maht
13.11.2018 11.00 - 16.30

10.30-11.00 osalejate registreerimine
13.00-13.30 lõuna

Toimumiskoht
Purje 9 Tallinn, PIRITA SPA HOTEL
Hotelli ees on tasuta parkimine


Koolituse maksumus sisaldab teemaalaste materjalide paketti, tunnistuse, kohvipause ja lõunat
Palume osavõtutasu kanda ArenguLine OÜ a/a EE162200221032312888 Swedbank või tasuda sularahas enne koolituse algust

SOOVIN REGISTREERUDA