28.09.2018      11.00-16.00                                                                 Purje 9, Tallinn, Pirita TOP SPA Hotell

 

 

VESIKÜTTESÜSTEEMID
Nende iseärasused ja 
neile esitatavad nõuded

5,5-ak/tunniline koolitus

Sihtauditoorium: 
projekteerijad, ehitajad, ehitusinsenerid, kinnisvarahaldajad, eksperdid, kohaliku omavalitsused, 
hooldeettevõtjad, vastava ehitusmaterjalide tootjad ja järelevalvet teostavad isikud

Osalejad saavad ArenguLine OÜ tunnistuse

 

 

ETTEKANDE SISUKORD:

 

NÕUDED PROJEKTEERIMISELE

 • Kehtivad normatiivdokumendid kütte projekteerimisel. Kütte projekteerimise etapid ja projektidestaadiumid

KÖETAVATE HOONETE SISEKLIIMA NÕUDED JA SOOJUSKAOD

 • Sisseõhuparameetrid. Välisõhu arvutuslik temperatuur (VAT)
 • Piirdekonstruktsioonide U-arvud, nende normatiivsed ja soovituslikud väärtused VV määruse „Energiatõhususe miinimumnõuded“ valguses
 • Soojuskadude suurust mõjutavad tegurid

KAASAEGSED KÜTTESÜSTEEMID JA KÜTTEKEHAD

 • Küttesüsteemi valiku kriteeriumid. Vesiküttesüsteemide liigitus
 • Soojuskandja arvutuslikud parameetrid. Madalatemperatuurilised küttesüsteemid
 • Kaasaegsed küttekehad ja nende iseärasused. Küttekehade valik ja nende soojusväljastust mõjutavad tegurid
 • Kiirgusküte. Lagi-, sein- ja põrandküttesüsteemid. Nende iseärasused ja arvutusalused

MITME SOOJUSALLIKAGA KÜTTESÜSTEEMID

 • Nende süsteemide eripärad
 • Nõuded selliste soojusallikatega küttesüsteemidele
 • Kas vana küttesüsteemi üleviimine alternatiivsetele soojusallikatele on küttesüsteemi kaasajastamine?
 • Soojusallika valiku kriteeriumid VV määruse „Energiatõhususe miinimumnõuded“ valguses

REGULEERIMINE KAASAEGSETES KÜTTESÜSTEEMIDES

 • Hüdrauliline tasakaalustamine. Tasakaalustusventiilid, nende paiknemine küttesüsteemis. Milline onõigesti tasakaalustatud süsteem? Millal kasutada dünaamilisi tasakaalustusventiile?
 • Tsentraalne reguleerimine. Pumbasegamissõlm, reguleerventilid, Kvs-arv, reguleerimisulatus ja rõhu suhtarv. Reguleerventiilide valiku alused.
 • Järelreguleerimine. Termostaatventiilid, neile esitatavad nõuded. Milline on efektiivne termostaatventiil?

Koolituse maksumus
kuni 20.septembrini – 150€+km
alates 21.septembrist – 162€+km

Toimumise aeg ja maht
28.09.2018 11.00 - 16.00

10.30-11.00 osalejate registreerimine
13.00-13.30 lõuna

Toimumiskoht
Purje 9 Tallinn, PIRITA SPA HOTEL
Hotelli ees on tasuta parkimine


Koolituse maksumus sisaldab teemaalaste materjalide paketti, tunnistuse, kohvipause ja lounat
Palume osavotutasu kanda ArenguLine OU a/a EE162200221032312888 Swedbank voi tasuda sularahas enne koolituse algust


SOOVIN REGISTREERUDA